EcoFlow AS

The Future Is Green

Vann og Energi

Via våre partnere leverer og idriftsetter EcoFlow AS målere for individuell måling av deres vann og energiforbruk. Smart for sameier, borettslag og næringseiendommer som ønsker å fordele kostandene etter faktisk forbruk, og ikke kun etter boareal/kvadratmeter. I tillegg blir folk flest mer bevist på eget forbruk, og den totale kostnaden i bygget kan reduseres.
Basert på totalkostnadene i sameiet, borettslaget eller næringseiendommen, kan vår partner innen individuell måling utføre deres varmeregnskap basert på målingen som er satt opp.
Målere som leveres er vannmålere, energimålere og varmefordelingsmålere på radiatorene.
Målerne kan leveres både trådløs for fjernavlesning via radio og kabling via M-bus.
Prisforespørsel og ytterligere spørsmål, sendes til vår salgsavdeling salg@eco-flow.no

Pris filter – slider
11